مجله خبری تصویری میان بر(شماره دو)|فیلم

مجله تصویری “میان بر” در بخش های مختلف و با نگاهی خبری و تحلیلی پنجشنبه هر هفته منتشر می شود.

در این مجله تصویری یک کمدی جذاب از شهرام شکیبا با عنوان معرفی کاندیداها خواهیم دید که در این قسمت مهندس میر سلیم را به گونه ای متفاوت معرفی خواهد کرد . خلاصه ای از گفتگوی عباس عبدی  و پس از آن یک موشن گرافیک بسیار مهم با موضوع “زندگی چقدر گران است” و تاثیر دولت در بهبود معیشت مردم را میتوانید ببینید. پرداختن به جشن آکادمی اسکار و برنده شدن فیلم فروشنده نیز یکی دیگر از بخش های این مجله تصویری است .همچنین نظرات مردم درباره گروه موسوم به دلواپس ها بخش گزارشی این برنامه است.

(۱۵)

15
بازدید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>