مجله تصویری “میان بر” شماره صفر| فیلم

مجله تصویری “میان بر” در بخش های مختلف و با نگاهی خبری و تحلیلی پنجشنبه هر هفته منتشر می شود.

در این پیش شماره، با دو دستاورد مهم اقتصادی دولت یازدهم آشنا خواهید شد. همچنین به این سوال پرداخت می شود که آیا موتور سواران شهر را آلوده می کنند؟ در ادامه معرفی هایی خواهید دید از گفت و گو چالشی با دکتر سعید لیلاز و عباس عبدی و نگاهی خواهیم داشت به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و حاشیه های آن.

(۲۸)

28
بازدید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>