نظر مردم در مورد عملکرد صدا و سیما | فیلم

با وجود اینکه همیشه در خصوص انتظارات مردم از صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و دوری از مسائل جناحی صحبت شده ولی همواه در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی ها از عملکرد این رسانه وجود داشته است. 

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم تقویت مشارکت مردم در انتخابات پیش رو و رعایت بی طرفی از سوی صدا و سیما تاکید کرد.

به گزارش “میان بر” به نقل از ایسنا: محمدعلی وکیلی اظهار کرد: انتظار اول از صدا و سیما این است که در مسیر مشارکت حداکثری قدم بردارد. همواره گفته شده که در کشور ما نتیجه انتخابات فرع است و اصل مشارکت حداکثری در راستای حفظ منافع ملی است و این سیاست راهبردی نظام است که صدا و سیما به عنوان رسانه ملی باید عملکردش را منطبق بر این سیاست راهبردی کند.

وی افزود: هر اقدامی از سوی صدا و سیما که مشارکت مردم در انتخابات را تقویت کند با سیاست راهبردی نظام منطبق است و هر عملی که مشارکت را تضعیف کند و یا ایجاد یاس و نامیدی کند خلاف منافع ملی است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: عملکرد صدا و سیما در بزنگاه هایی مثل انتخابات است که می‌تواند اعتماد آفرین یا اعتماد سوز باشد. اگر عملکرد آن بی طرفانه باشد اعتماد آفرین خواهد بود اما اگر جانب دارانه باشد و به سمت منافع جناحی سوق پیدا کند و از سرمایه اعتماد عمومی آن کاسته خواهد شد.

وکیلی یادآور شد: البته هنوز چندان وارد فضای انتخاباتی نشده ایم بنابراین نمی توان ارزیابی دقیقی از عملکرد صدا و سیما به شکل زودهنگام داشت و باید ببینیم صدا و سیما در روزهای آتی چه رویکردی را اتخاذ خواهد کرد و بر اساس آن عملکردش را ارزیابی کنیم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت:‌ میز مناظره ای که صدا و سیما راه انداخته خوب است اما باید ببینیم به لحاظ کنداکتور ، محتوا و مدعوین به چه شکل خواهد بود و این تابع انتخاب های آتی است که بر اساس آن می‌شود قضاوت کرد.

وی در پایان افزود: مهمترین نگرانی این است که صدا و سیما به جای حرکت در مسیر سیاست راهبردی نظام که مشارکت است عملکردد صدا ی خلاف این امر داشته باشد و دیگر اینکه به جای اینکه اینکه ملی رفتار کند و بی طرفی را رعایت کند به تریبون جناحی تبدیل شود که از سرمایه عمومی می کاهد.

در این ویدئو نظر مردم در خصوص عملکرد صدا و سیما را خواهید دید.

(۳۶)

دسته بندی : گزارش
36
بازدید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>