اشتیاق رئیس جمهور شدن | فیلم

ایران حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت داره و از وقتی درب وزارت کشور برای کاندید شدن ریاست جمهوری باز و بسته شد حدود ۱۶۰۰ نفر ثبت نام کردن . یعنی از هر ۵۰ هزار نفر ایرانی یکی دلش میخواد رئیس جمهور بشه . البته در اصل دل همه می خواد . ولی اینکه از هر ۵۰ هزار نفر یکی کاندید بشه هم دیگه از اون آمارهای جالبه که میشی کلی باهاش پز داد و باید به لحاظ روان شناسی و جامعه شناسی بررسی کرد که علت این مسئله چیه؟

(۱۳)

13
بازدید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>