تحلیل بیانیه‌های سه‌گانه و دفاعی احمدی‌نژاد در گفتگو با دکتر سعید لیلاز (۳) | فیلم

آقای احمدی نژاد در دفاع از عملکرد دولت های نهم و دهم سه بیانیه منتشر کرده است.
دکتر سعید لیلاز در گفتگوی اختصاصی با “میان بر” به بررسی و تحلیل این بیانیه ها پرداخته است.
از امروز گزیده هایی از این گفتگو در کانال و سایت میان بر ارائه می شود.

مشروح این گفتگو پنج شنبه ١٣٩۶/١/٣ بار گذاری خواهد شد.

Channel | @mian_bor
Website | mian-bor.ir

(۵۰)

50
بازدید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>